UCLL Quadri

UCLL organiseert onderzoeksgebaseerd en relevant onderwijs voor de regio.  UCLL Quadri is de onderzoeks- en dienstverleningsorganisatie.  Nieuwe kennis wordt verworven via praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek en dit in samenwerking met de regio en Europese partners.  De verworven kennis stroomt door naar het curriculum van onze opleidingen en naar het werkveld via congressen, seminaries, dienstverleningsopdrachten en vormingen.  UCLL Quadri participeert aan C-mine crib met volgende doelstellingen:  

  • Fungeren als kennispoort voor de bedrijven op C-Mine en de regio
  • Het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden tussen de bedrijven en de hogeschool
  • Het stimuleren van ondernemerschap bij studenten door hen in nauw contact te brengen met bedrijven en organisaties op C-Mine
  • Het ontwikkelen van innovatieve projecten met studenten, docenten, onderzoekers en bedrijven