2018dec 11

EduTech Café maakt de brug tussen Limburgse kennisinstellingen en bedrijven

C-mine Crib

 

Veel bedrijven waaronder enkele leden van het CLIP (‘Creative Limburg Innovation Platform’) van POM Limburg geven aan voor heel wat uitdagingen te staan rond het opleiden en sensibiliseren van hun medewerkers. De Limburgse kennisinstellingen aan hun kant geven aan heel veel kennis en expertise te hebben rond ‘Educational Technology’ (Virtual en Augmented Reality, Serious Gaming en Learning Analytics) en het adviseren/begeleiden van bedrijven in hun zoektocht naar de meest geschikte innovatieve, betaalbare en ‘high-efficiency’ oplossing.

Om een brug te kunnen slaan tussen de bedrijven en kennisinstellingen en om samenwerking te stimuleren, organiseert POM Limburg het eerste ‘EduTech Café’. Op dit event zullen alle kennisinstellingen (Hogeschool UCLL, Hogeschool PXL, Luca School of Arts en UHasselt) a.d.h.v. concrete (bedrijfs)cases en demo's tonen welke verschillende samenwerkingsmogelijkheden er zijn. Dit gaat van advisering tot de uitwerking van een proof-of-concept of prototype. Dit event is vooral interessant voor bedrijfsleiders en hun loopbaan-/bedrijfscoaches, kortom voor bedrijven die maximaal het potentieel uit zijn eigen medewerkers wil halen.

De organisatie van het ‘EduTech Café’ sluit perfect aan bij de doelstelling van het CLIP, dat bestaat uit een vertegenwoordiging van creatieve en traditionele bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Het CLIP heeft als doelstelling de noden die leven in de sector te formuleren en hier concrete (hefboom)projecten op te starten.

Interesse om deel te nemen? Schrijf je hier in !

Programma

18u30 Ontvangst (zaal ‘Creativity Loft’)
18u45 Pitching: Alle kennisinstellingen tonen hun expertise via zeer concrete cases:

Garage 4.0: (Hogeschool UCLL)
Vivista in de zorg, verrijkte 360°video (Hogeschool PXL)
Serious gaming voor studenten Chemie (Luca School of Arts)
Empowerment by Digitisation: maakindustrie (Uhasselt)

20u- 21u Beleving en netwerkreceptie: Ervaar zelf de voorgestelde cases a.h.v. demo's

Schrijf je hier in

Praktische informatie:
Dinsdag 11 december 2018 Aanvang: 18u45
C-mine Crib, C-mine 12, 3600 Genk (zaal ‘Creativity Loft’)
Prijs: Gratis (Max 2 personen per bedrijf)